УКРЖИТЛОПРОЕКТ – лідер в проектуванні
Навігація

Інженерно-геологічні вишукування

Інженерно-геологічні вишукування для будівництва це роботи, які проводяться для комплексного вивчення природних умов району, площадки, ділянки, траси проектованого будівництва й одержання необхідних і достатніх матеріалів для розробки економічно доцільних і технічно обґрунтованих рішень при проектуванні й будівництві об’єктів з урахуванням раціонального використання й охорони природного середовища, а також одержання даних для складання прогнозу змін природного середовища під впливом будівництва й експлуатації підприємств, будинків і споруджень.

Інженерно-геологічні вишукування є одним з найважливіших видів будівельної діяльності, з них починається будь-який процес будівництва й експлуатації об’єктів. Комплексний підхід, що поєднує різні види інженерних вишукувань дозволяє проводити різнобічне й своєчасне обстеження будівельних майданчиків, будинків і споруджень.

Приклади інженерно-геологічних вишукувань

Приклад геологічного розрізу

Приклад геологічного розрізу

Геологічний розріз в м. Українка

Геологічний розріз в м. Українка

Об'ємна модель основи розрізу в м. Українка

Об’ємна модель основи розрізу в м. Українка

Приклад результатів статичного зондування

Приклад результатів статичного зондування