Авторський нагляд за будівництвом

Авторський наглядГоловне призначення авторського нагляду на об’єкті будівництва – контроль його відповідності рішенням, закріпленим у затвердженому проекті й складеної на його основі робочої документації.
Авторський нагляд передбачений для всіх об’єктів будівництва й здійснюється представниками проектної організації ТОВ «УКРЖИТЛОПРОЕКТ» з метою його відповідності рішенням, передбаченим у затвердженому проекті.Здійснення авторського нагляду передбачається для всіх об’єктів будівництва фізичними і юридичними особами.Авторський нагляд здійснюється за договором протягом усього строку будівництва й уведення об’єкта в експлуатацію.

Представники авторського нагляду проектної організації ведуть «Журнал авторського нагляду» за будівництвом.

Журнал авторського нагляду передається генеральним підрядником на зберігання Замовникові після здачі/приймання об’єкта в експлуатацію.

Відповідальність за повне й своєчасне виконання рекомендацій авторського нагляду лягає на плечі Замовника й генерального підрядника.