Геологічні вишукування

Геологічні вишукуванняТОВ “УКРЖИТЛОПРОЕКТ” проводить геологічні вишукування відповідно до діючих нормативних документів, використовуючи сучасну бурову техніку й прилади для польових і лабораторних досліджень. Устаткування проходить щорічну сертифікацію в органах сертифікації України.

Інженерно-геологічні вишукування потрібні для визначення особливостей геологічної будови ділянки будівництва. Дослідницькі роботи містять у собі буравлення шпар, відбір зразків ґрунтів з кожного інженерно-геологічного елемента, польові випробування ґрунтів, лабораторні дослідження відібраних зразків, визначення положення й складу ґрунтових вод, визначення глибини промерзання ґрунту, розрахунок його деформованості й несучої здатності, прогноз змін інженерно-геологічних ситуацій. Метою інженерно-геологічних вишукувань є одержання комплексної інформації про інженерно-геологічні умови територій, у тому числі про небезпечні процеси природного й техногенного характеру (суффізійні й просадні явища, підтоплення, зсуви, карсти та ін.), властивостях ґрунтів і підземних вод по площі й у розрізі ділянки майбутнього будівництва. Геологічні вишукування відіграють важливу роль у будівництві, дозволяючи прийняти оптимальне рішення про вибір типу фундаменту, його глибині, необхідності зміцнення ґрунтів основи.
До складу інженерно-геологічних вишукувань входять:

 • збір і обробка матеріалів вишукувань минулих років;
 • маршрутні спостереження (рекогносцирувальне обстеження);
 • проходка гірських вироботок;
 • польові дослідження ґрунтів (буравлення шпар, статичне зондування й т.д.);
 • стаціонарні спостереження;
 • лабораторні дослідження ґрунтів і підземних вод;
 • обстеження ґрунтів основ існуючих будинків і споруджень;
 • камеральна обробка матеріалів;
 • складання прогнозу змін інженерно-геологічних умов;
 • оцінка небезпеки й ризику від геологічних і інженерно-геологічних процесів;
 • складання технічного звіту.

Виробництво інженерних вишукувань у повному їхньому комплексі повинне бути підпорядковане обґрунтуванню рішення ряду проектних завдань. До числа завдань, розв’язуваних з використанням матеріалів інженерно-геологічних вишукувань, ставляться:

 • обґрунтування технічної можливості й економічної доцільності будівництва об’єкта в даному районі;
 • порівняння можливих варіантів розташування проектованого об’єкта й вибір з них оптимального;
 • Pages: 1 2