Інженерне проектування

Інженерне проектуванняПроектна організація «УКРЖИТЛОПРОЕКТ» застосовує комплексний підхід до процесу проектування й пропонує Замовникам розробку проекту інженерних систем – внутрішніх і зовнішніх з усім стосовним до нього інженерно-технологічним устаткуванням, а також супроводжує свій Проект при узгодженні й експертизі у відповідних державних органах, у встановленому чинним законодавством України порядку.
Концепція інженерного устаткуванняОсновою для розробки проекту інженерних систем (із вказівкою інженерно-технологічного встаткування й включаючи внутрішні інженерні мережі) слугують архітектурно-будівельна й технологічна частини Проекту. Проект інженерних систем орієнтований на використання максимально ефективних і добре зарекомендували себе комплектуючих матеріалів, конструкцій і устаткування.Концептуальна розробка складу встаткування, з визначенням технічних характеристик, розрахунками й схемами магістральних трас, попередніми специфікаціями й розрахунком вартості.

На етапі будівництва об’єкта, інженери ТОВ “УКРЖИТЛОПРОЕКТ” здійснюють Технічний нагляд за дотриманням будівельно-монтажними організаціями порядку, якості, технології будівельних і монтажних робіт на об’єкті й відповідністю виконуваних робіт рішенням і показникам, передбаченим у затвердженій проектній документації. Якщо в Замовника виникає необхідність у передпроектних проробленнях на етапі розгляду Ескізного проекту й одержання ВДД, у такому випадку, ми розробляємо стадію «Концепція інженерного устаткування», і пропонуємо інженерні рішення для:

  • визначення складу й характеристик інженерного устаткування,
  • розрахунку споживаної потужності майбутнього об’єкта,
  • розрахунку конструктивних навантажень і місць розташування устаткування.

Дана Концепція розробляється на основі ескізних об’ємно-планувальних і технологічних рішень об’єкта. Концептуальний склад устаткування, технічні характеристики, розрахунки й схеми магістральних трас дозволяють визначити вартість устаткування й витрати на оснащення об’єкта, запросити виділені потужності й технічні умови на підключення об’єкта.

Стадія П. Проект (Інженерне устаткування):

Розробка проектних рішень по внутрішньому інженерному устаткуванню й системам.

  • Теплопостачання
  • Опалення
  • Вентиляція й кондиціювання
  • Холодопостачання
  • Pages: 1 2