• Виконання необхідних перевірочних розрахунків несучої здатності конструктивних елементів і теплотехнічних розрахунків конструкцій, що обгороджують.
 • Технічне обстеження будинків і споруджень проводиться в кілька етапів:

  Виїзд фахівця на об’єкт обстеження, для первинного ознайомлення й визначення обсягів і складності робіт.

  Перший етап – попереднє обстеження будинків і споруджень. Основним завданням попереднього обстеження є збір вихідної інформації, визначення загального стану будівельних конструкцій, визначення складу й обсягу робіт для детального обстеження.

  До складу робіт з попереднього обстеження входять загальний огляд будинку; збір загальних відомостей про будинок (час будівництва, строки експлуатації); загальна характеристика об’ємно-планувального й конструктивного рішень і систем інженерного устаткування; виявлення особливостей технології виробництва для виробничих будинків з погляду їхнього впливу на будівельні конструкції, визначення фактичних параметрів мікроклімату або виробничого середовища, температурно-вологостного режиму приміщення, наявності агресивних до будівельних конструкцій технологічних виділень, збір відомостей про антикорозійні заходи; ознайомлення з архівними матеріалами вишукувань; вивчення матеріалів раніше, що проводилися на даному об’єкті обстежень, виробничого середовища й стану будівельних конструкцій.

  Другий етап – детальне обстеження будинків і споруджень. Детальне обстеження включає: візуальне обстеження конструкцій (з фотофіксацією видимих дефектів); обмірювальні роботи; інструментальні обстеження (вимір прогинів і деформацій; визначення характеристик матеріалу несучих конструкцій; опади фундаментів і деформації ґрунтів підстав). На цьому етапі виконується також лабораторний аналіз проб матеріалів, узятих на об’єкті.

  Третій етап – перевірочний розрахунок і камеральна обробка дані обстеження. Одним з найважливіших етапів експертизи несучої здатності й експлуатаційної надійності конструкцій будинків є перевірочні розрахунки. Розрахунки виконуються з урахуванням результатів обстеження: виявлених дефектів, відхилень від розмірів, корозійного зношення, реальних міцнісних властивостей матеріалу, дійсних розрахункових схем і навантажень, температурних впливів, осад ґрунтів і т.д. Перевірочні розрахунки конструкцій , що є невід’ємною частиною експертних висновків, виконуються як вручну, так і з використанням сертифікованих програмних продуктів .

  Вартість і строки технічного обстеження будинків і споруджень визначаються наступними факторами:

  • розташування об’єкта
  • будівельний обсяг об’єкта
  • площа об’єкта
  • стан об’єкта
  • Pages: 1 2 3