Технічний нагляд

Технічний наглядТехнічний нагляд (технагляд) у будівництві — це комплекс різних заходів (за такими параметрами як якість, обсяги, вартість, документація з фіксацією всього в письмовому виді й фотофіксацією об’єкта), метою яких є зробити весь процес проектних, кошторисних, інженерних і будівельно-монтажних робіт з початку проектування й до закінчення будівництва максимально керованим, прозорого, передбачуваного й зрозумілим для клієнта.
Головне завдання технічного нагляду: здійснювати контроль за відповідністю обсягів, вартості, якості й строків виконуваних робіт, якістю матеріалів, конструкцій, виробів і встаткування, що поставляє, затвердженої проектно-кошторисної документації, що діють будівельним нормам і правилам (нормативам) , ДБН, СниП, ДЕРЖСТАНДАРТ, ТУ й т.д.

Мета технічного нагляду

  • Забезпечення виконання проекту без перевищення кошторисної вартості будівництва.
  • Забезпечення застосування будівельних матеріалів, зазначених у проекті будівництва.
  • Забезпечення виконання проекту будівництва в заданий термін і в заданому обсязі.
  • Забезпечення високої якості будівництва.

Інспектор технічного нагляду – це людина, відповідальна за те, що відбувається на будівництві. Вона здійснює необхідний контроль всіх обсягів будівельних робіт, дає оцінку правильності прийняття того або іншого рішення, що стосується будівництва даного об’єкта.

У нашій організації працюють співробітники, що мають необхідні кваліфікаційні сертифікати й здійснюють функції технічного нагляду за будівництвом об’єктів в Україні.

Внаслідок підписаного з нашою проектною організацією договору є можливість коректувати робочу документацію в ході будівництва.

Інспектор або група інспекторів виконує наступні послуги з технагляду:

1. Контроль якості робіт (дотримання вимог СНиП, державних стандартів, технології провадження робіт).

2. Нагляд над відповідністю виконуваних будівельно-монтажних робіт і застосовуваних матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування затвердженим проектним рішенням.

3. Контроль дотримання виконавцем робіт правил складування й зберігання застосовуваних матеріалів, виробів і встаткування; при виявленні порушень цих правил представник технагляду може заборонити застосування неправильно складованих і матеріалів, що зберігаються.

4. Приймання виконаних робіт з підписанням відповідних актів (схованих робіт, випробувань, проміжного приймання відповідальних конструкцій будинку й споруджень).

Pages: 1 2