Технічне обстеження

Технічне обстеження будівель та споруд

Основною метою технічного обстеження будівель є визначення поточного технічного стану конструкцій будівлі чи споруди, виявлення дефектів та з’ясування експлуатаційних якостей конструкцій; прогнозування їхньої поведінки у майбутньому.
Наша компанія, крім послуг з проектування будівель та споруд, може провести технічне обстеження різноманітних будівель та споруд. Ця послуга потрібна на різних етапах будівництва споруд.
Наприклад, Вам потрібен проект реконструкції будівлі, а перед початком проектування реконструкції треба провести інженерне обстеження будівлі для реконструкції, щоб дати проектувальникам повну інформацію про об’єкт.
Або ж потрібне перепланування приміщень у будівлі, перед проектуванням якої також треба обов’язково провести технічне обстеження (при переплануванні, можливо, зміниться навантаження на стіни, розташування внутрішніх стін між приміщеннями).
Також необхідне проведення технічного обстеження недобудови, квартири, житлового будинку, будівлі загального призначення, якщо об’єкт купується у власність. При цьому видається висновок про технічний стан об’єкта.
Якщо планується завершення будівництва об’єкта, роботи на якому не велися рік і більше, Вам знадобиться заздалегідь виконати технічне обстеження будівельних конструкцій.
Часто технічне обстеження споруд проводять і для укладання угод купівлі-продажу нерухомості, оскільки воно допомагає правильно оцінити вартість об’єкта.
Наші фахівці виконують роботи з технічного обстеження будівель та споруд будь-якої складності.
Наша компанія має відмінно підготовлений персонал, здатний грамотно провести технічне обстеження об’єкта будь-якого ступеня складності. За результатами обстеження будівельних конструкцій будівель та споруд оформляється звіт, що містить крім аналізу технічного стану будівлі рекомендації щодо його покращення, якщо це необхідно.
• Обстеження технічного стану будівель та споруд;
• Обстеження технічного стану фундаментів;
• Обстеження технічного стану несучих та огороджувальних конструкцій, вузлів та деталей;
• Обстеження інженерних комунікацій;
• Розробка рекомендацій та висновків за матеріалами технічних звітів обстежень
• Виконання необхідних перевірочних розрахунків несучої здатності конструктивних елементів та теплотехнічних розрахунків конструкцій, що захищають.

Технічне обстеження будівель та споруд проводиться у кілька етапів:
Виїзд спеціаліста на об’єкт обстеження, для первинного ознайомлення та визначення обсягів та складності робіт.
Перший етап – попереднє обстеження будівель та споруд. Основним завданням попереднього обстеження є збирання вихідної інформації, визначення загального стану будівельних конструкцій, визначення складу та обсягу робіт для детального обстеження.
До складу робіт із попереднього обстеження входять загальний огляд будівлі; збирання загальних відомостей про будівлю (час будівництва, терміни експлуатації); загальна характеристика об’ємно-планувального та конструктивного рішень та систем інженерного обладнання; виявлення особливостей технології виробництва для виробничих будівель з точки зору їх впливу на будівельні конструкції, визначення фактичних параметрів мікроклімату або виробничого середовища, температурно-вологісного режиму приміщення, наявності агресивних до будівельних конструкцій технологічних виділень, збирання відомостей про антикорозійні заходи; ознайомлення з архівними матеріалами досліджень; вивчення матеріалів раніше проведених цьому об’єкті обстежень виробничого середовища проживання і стану будівельних конструкцій.
Другий етап – детальне обстеження будівель та споруд. Детальне обстеження включає: – візуальне обстеження конструкцій (з фотофіксацією видимих ​​дефектів); обмірювальні роботи; інструментальні обстеження (вимірювання прогинів та деформацій; визначення характеристик матеріалу несучих конструкцій; опади фундаментів та деформації ґрунтів основ). На цьому етапі також виконується лабораторний аналіз проб матеріалів, взятих на об’єкті.
Третій етап – перевірочний розрахунок та камеральна обробка даних обстеження. Одним з найважливіших етапів експертизи несучої здатності та експлуатаційної надійності конструкцій будівель є перевірочні розрахунки. Розрахунки виконуються з урахуванням результатів обстеження: виявлених дефектів, відхилень від розмірів, корозійного зносу, реальних властивостей міцності матеріалу, дійсних розрахункових схем і навантажень, температурних впливів, осад грунтів і т. д. Перевірочні розрахунки конструкцій, що є невід’ємною частиною експертних висновків, вручну, і з використанням сертифікованих програмних продуктів .
Вартість та терміни технічного обстеження будівель та споруд визначаються такими факторами:
• розташування об’єкту
• будівельний обсяг об’єкту
• площа об’єкту
• стан об’єкта
• ціль обстеження
• наявність документації (проект, паспорт ПІБ, звіт про раніше проведені обстеження, інформація про аварії в будівлі)
• точністю технічного завдання
• наявність доступу до конструкцій
В результаті проведеного технічного обстеження ви отримуєте наш технічний висновок, у якому викладено:
• висновки за результатами проведеного обстеження щодо можливості експлуатації будівлі у поточному стані, можливості збільшення навантаження або зміни розрахункової схеми після реконструкції чи перепланування;
• короткий опис існуючої будівлі, її об’ємно-планувального та конструктивного рішень;
• фотофіксація дефектів, виявлених під час технічного обстеження;
• результати технічного обстеження окремих конструкцій (стін, фундаментів, покрівлі) з докладним описом конструкцій, дефектів, рекомендаціями щодо подальшої експлуатації або посилення конструкції (все згідно з діючими нормами);
• розгорнутий висновок з рекомендаціями щодо посилення окремих конструкцій та подальшої експлуатації всієї будівлі (приміщення), а також прогнозними характеристиками конструкцій будівлі та подальшого використання їх після реконструкції, перепланування чи посилення;
• результати лабораторних випробувань та досліджень;
• графічна частина з кресленнями, зокрема обмірювальні креслення;
• розрахункова частина з перевірочними розрахунками окремих конструкцій (за потреби);
• програми з нашими ліцензіями;
• програми, надані замовником (плани БТІ, матеріали проекту тощо).